Projenin Yerel Ortakları:

Sincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Projenin Yurtdışı Ortakları

ITNT Multimedia & Marketing Gmhb – Almanya

Inforcavado Lda – Portekiz

Sc Green – Romanya

Yurtdışı Akış Tarihleri

Almanya 21.02.2016-05.03.2016

Romanya 13.03.2016-26.03.2016

Portekiz 27.03.2016-09.04.2016

Proje Hakkında

Proje Sahibi: Uluslararası Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Proje Numarası: 2015-1-TR01-KA102-018534

Proje Adı: Güvenli Ağlar Güvenli Bilişim

Projenin Amacı:

Projemizin en önemli amaçları; katılımcılarımızın mesleki bilgi beceri ve yeterliklerini arttırarak Bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip olmalarını sağlamak ve katılımcılarımızın istihdam olanaklarını arttırmaktır. Bunların yanı sıra; katılımcıların yabancı dil ve sosyal uyum becerilerini geliştirmeleri, Avrupalılık bilincine erişmeleri, farklı kültürlere karşı hoşgörü oluşturmaları ve mesleki motivasyonlarını arttırmaları hedeflenmektedir.

Ayrıca; konsorsiyum üyesi okullarımızın eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, yenilikçi uygulamaların okullarımıza transfer edilmesi, okul-sektör işbirliğinin kuvvetlendirilmesi, derneğimizin AB projesi gerçekleştirme deneyimine kavuşarak yönetimsel kapasitesini arttırması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Çıktıları:

Projemiz, katılımcılarımızın mesleki uzmanlaşma gerçekleştirmelerini sağlayarak, istihdam edilebilirliklerini arttırma amacına odaklanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek ve yerleştirme faaliyetinden en üst düzeyde faydalanabilmek için, teknik donanım ve insan kaynakları açısından çok uygun şartlara sahip olan İsveç, Portekiz ve Romanya‘daki işletmelerle ortaklık yapılmıştır. Ev sahibi kurumlarla işbirliği içinde hazırlanan staj programına katılacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki mesleki kazanımları edinmesi beklenmektedir:

- TCP/IP protokolünü kullanabilme

- Bilgisayarlar arası ağ kurabilme

- Ağ iletişim tehdit ve saldırılarına yönelik önlem alabilme

- Kablolu Ağ(LAN) Simülasyonunu kullanabilme ve bu simülasyonla bilgisayar yapılandırması, router yapılandırması, yönlendirme yapılandırması, ağ güvenlik ayarları ve test işlemlerini yapabilme

- Kablosuz Ağ(WLAN) Simülasyonunu kullanabilme ve bu simülasyonla kablosuz bilgisayar bağlantısı, cihaz bağlantısı, ağ güvenlik ayarları, ağ yapılandırması ve test işlemlerini yapabilme.